Όραμα

ΝΕΑ

Φωτογραφία από Garik Barseghyan από το Pixabay

Σκοπός μας είναι η Υποστήριξη και Συνεργασία των εκπαιδευτικών και γενικότερα της σχολικής κοινότητας ή άλλων φορέων εκπαίδευσης (μονάδες υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, μεταναστών, ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ) με οργανισμούς που έχουν δυνατότητες παροχής εναλλακτικής μάθησης (Μουσεία, Τεχνολογικά Πάρκα, Ειδικούς παιδαγωγούς, Καλλιτέχνες κλπ)

Αναγνωρίζουμε  ότι σήμερα ο καταιγισμός των πληροφοριών με ελκυστικότατες μορφές και οι αλλαγές των κοινωνικών σχέσεων δημιουργούν νέες απαιτήσεις. Αναδεικνύεται ο αναντικατάστατος ρόλος της παιδαγωγικής και των εκπαιδευτικών καθώς απαιτούνται πολυποίκιλες δραστηριότητες και μορφές μάθησης για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος  των μαθητών. Συγχρόνως όμως είναι περισσότερο από ποτέ διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές μάθησης.  

Σε συνεργασία μαζί σας διερευνούμε τις ανάγκες σας, σχεδιάζουμε τρόπους εναλλακτικών προσεγγίσεων μάθησης και αξιοποιούμε ως αντικείμενα μάθησης το διαθέσιμο περιεχόμενο οργανισμών  (μουσείων, πολιτιστικών ιδρυμάτων, φυσικού περιβάλλοντος, τεχνικού πολιτισμού κάλ τοπικών φορέων). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *