Ένα γράμμα που θα έπρεπε να λάβουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, αλλά…

Από τον Γενικό Γραμματέα Παιδείας των ΗΠΑ προς τους εκπαιδευτικούς …Κάθε μέρα, οι εκπαιδευτικοί της Αμερικής μετασχηματίζουν ζωές παιδιών και κάθε μέρα αυτές οι ζωές αλλάζουν τον κόσμο

Ένα γράμμα που θα έπρεπε να λάβουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, αλλά… Read More »