Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Scientix που αφορά τη διδασκαλία των επιστημών, διοργανώνει κάθε χρόνο δραστηριότητες για το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics. Παρότι θα προτιμούσαμε μια καμπάνια STEAM, η οποία να περιλαμβάνει και τις τέχνες (Arts – STE(A)M), είναι χρήσιμο να ενταχθείτε στην Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία. Από 1η Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου 2022 θα βρίσκεται σε […]

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Scientix που αφορά τη διδασκαλία των επιστημών, διοργανώνει κάθε χρόνο δραστηριότητες για το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics. Παρότι θα προτιμούσαμε μια καμπάνια STEAM, η οποία να περιλαμβάνει και τις τέχνες (Arts – STE(A)M), είναι χρήσιμο να ενταχθείτε στην Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία. Από 1η Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου 2022 θα βρίσκεται σε εξέλιξη η καμπάνια με τίτλο STEM για όλους, στην οποία μπορείτε να εντάξετε τις σχετικές δράσεις σας. Και μην ξεχνάτε! STEM δεν είναι μόνο ή κυρίως Πληροφορική. Δείτε σχετικά το άρθρο “Ο τεχνολογικός και επαγγελματικός εγγραμματισμός είναι γενική Παιδεία”

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή δράση του Scientix STEM 2022 Discovery Campaign

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *